Project ERA is te zien tijdens de Dutch Design Week van 22 t/m 30 oktober 2016.
Publicaties
Ontwerpstudio van Swam houdt zich ook bezig met het ontwerp van een compleet interieur. Voor vragen neem gerust contact op met Marielle van Swam.
Ontwerpstudio van Swam is ook te volgen op Instagram via ontwerpstudio_van_swam. Volg ons en blijf up-to-date.
Studio
Ontwerpstudio van Swam houdt zich bezig met het ontwerp van producten. De functie vormt de leidraad door het ontwerpproces. Daarnaast wordt er rekening gehouden met uitstraling, de vraag van de consument en de productiemogelijkheden.
Copyright © 2015 Ontwerpstudio van Swam
Contact
Ned / Eng
Opdrachtgevers
Exposities
Home
Werk
Mos krukje 2012/2013 Klik hier voor meer informatie. 
Wasmand  2013 Klik hier voor meer informatie. 
Amuselepels van tin2012/2013 Klik hier voor meer informatie. 
Afstudeerproject / WIG2014 Klik hier voor meer informatie. 
Wheels reinvented 2015 Klik hier voor meer informatie. 
Home Office 2012/2013 Klik hier voor meer informatie. 
Kaarsendrijver 2011/2012 Klik hier voor meer informatie. 
Afstudeerproject / ONE2014 Klik hier voor meer informatie. 
Bezoekadres(op afspraak) Ontwerpstudio van SwamHeezerweg 3475643 KG Eindhoven PostadresMarielle van SwamKerkstraat 245611GJ Eindhoven Info@ontwerpstudiovanswam.nl+31(0)6 19 07 48 80
Graduation Catalogus 2015 Design Academy Eindhoven Project: WIG
Pax-magazine 2016 Pax Christi College Project: WIG
Afstudeerproject 2014 - WIG Ingenious past Vroeger moesten we het doen met de middelen die we hadden. Daardoor werden er veel handige oplossingen bedacht, zoals verbindingen, gereedschappen etcetera. Tegenwoordig worden deze oplossingen verborgen of zelfs vervangen. Bijvoorbeeld de wig, deze werd veel gebruikt om te klemmen of vast te zetten. Een handige en simpele oplossing maar toch zie je hem steeds minder vaak. Het vernuft van vroeger heeft veel schoonheid in zich en mag dus niet verdwijnen.  Door de wig te gebruiken als verbindingsgereedschap in een tuinmeubel, loungestoel wordt hij weer zichtbaar in ons dagelijks gebruik.  In samenwerking met van Swaay Schijndel. www.vanswaay.nl
Afstudeerproject 2014 - ONE De geringe groep mensen met grote voeten heeft veel problemen met het kopen van sandalen. In de industrie worden sandalen voor de grote maat geschaald waardoor ze niet alleen langer maar ook ongewenst breder worden. Hierdoor sluit de sandaal niet aan.  Dit maakt het erg moeilijk om een sandaal te vinden met een leest die jou perfect past.   ONE is een sandaal die hier juist rekening mee houdt. Door de bandjes te verstellen naar de vorm van de voet, wordt de sandaal zowel in de lengte als in de breedte aangepast.
Amuselepels 2012/2013 De ambachten van vroeger verdwijnen tegenwoordig. Terwijl deze ambachten veel interesante eigenschappen hebben. In plaats van deze ambachten te laten verdwijnen kunnen we deze technieken of materialen ook hergebruiken. Zo is tin een prachtig materiaal. Het is een van de vroegst ondekte metalen en wordt tegenwoordig veelal alleen nog gebruikt voor decoratieve dingen. Terwijl dit materiaal mooie eigenschappen heeft waar je meer mee kan doen.  Zo is tin een van de metalen die niet giftig is, je kunt er dus van eten. Ook heeft tin een laag smeltpunt waardoor je het energieverbruik terug kan dringen, maar hierdoor is het materiaal ook makkelijk te recyclen.  Met dank aan tingieterij ’t oude ambacht in Alphen. www.oudeambacht.eu
Wasmand 2013 Een wasmand is een product wat prominent aanwezig is in een ruimte. Daarnaast is het product het grootste deel van de tijd leeg. Door het vouweffect groeit deze wasmand mee met de hoeveelheid was en zorgt ervoor dat deze geen onnodige ruimte inneemt.
Ontwerpstudio van Swam is opgericht in februari 2015 door Mariëlle van Swam. Mariëlle heeft gestudeerd aan de Design Academy in Eindhoven. In december 2014 is zij afgestudeerd met haar twee projecten WIG en ONE. Deze vind je terug onder het kopje werk. Mariëlle van Swam is opgegroeid in Boven-Leeuwen. Haar creativiteit was op de basisschool al zichtbaar. Tijdens haar vooropleiding van de kunstacademie in ’s Hertogenbosch werd al snel duidelijk dat haar liefde voor producten steeds meer groeide. Daarom heeft zij na het afronden van deze vooropleiding gekozen voor de richting Man & Activity aan de Design Academy in Eindhoven. De interesse voor alledaagse dingen prikkelt haar om deze ook aantrekkelijk te maken voor anderen. “Er zijn zoveel mooie dingen om ons heen, terwijl we deze vaak vergeten”.
Afstudeerproject WIG - 17 oktober t/m 25 oktober 2015 Graduation Show 2015  - Dutch Design Week - Emmasingel 14 Eindhoven
Wheels reinvented - 17 oktober t/m 25 oktober 2015 Erfgoedhuis Eindhoven - Dutch Design Week - Nachtegaallaan 15 Eindhoven
Moss stool 2012/2013 Click here for more information. 
Ned / Eng
Expositions
Candle float 2011/2012 Click here for more information. 
Wheels reinvented 2015 Click here for more information. 
Publications
Home Office 2012/2013 Click here for more information. 
Tin appetizer spoons2012/2013 Click here for more information. 
Clients
Laundry basket 2013 Click here for more information. 
Graduationproject / WIG2014 Click here for more information. 
Graduationproject / ONE2014 Click here for more information. 
Work
Graduationproject WIG - 17 october untill 25 october 2015 Graduation Show 2015  - Dutch Design Week - Emmasingel 14 Eindhoven
Wheel reinvented - 17 october untill 25 october 2015 Erfgoedhuis Eindhoven - Dutch Design Week - Nachtegaallaan 15 Eindhoven
Graduation Catalogue 2015 Design Academy Eindhoven Project: WIG
Ontwerpstudio van Swam was founded in February 2015 by Mariëlle van Swam. Mariëlle studied at the Design Academy in Eindhoven. In December 2014 she graduated with her two projects WIG and ONE. This can be found under the work section. Mariëlle van Swam grew up in Boven-Leeuwen. Her creativity was already visible in elementary school. Her love for products increasingly grew during her training at the academy in 's Hertogenbosch. After the completion of this training she chose to persue an education at the Design Academy Eindhoven; here she majored in Man & Activity.  Her Interest in everyday things drives her into producing design attractive to others. "We often forget that we are surrounded by an erray of beautiful things." 
Visiting address(op afspraak) Ontwerpstudio van SwamHeezerweg 3475643 KG Eindhoven Postal addressMarielle van SwamKerkstraat 245611GJ Eindhoven Info@ontwerpstudiovanswam.nl+31(0)6 19 07 48 80
Graduationproject 2014 - WIGIngenious Past In the past we made do with the resources that were available to us. As a result, many useful solutions were invented. Inventions such as connections, tools, etc. Nowadays these solutions are often hidden or even replaced. The Wedge is an example. In the past this technique was often used to secure or clamp. In essence a useful and simple solution but unfortunately nowadays you see less often. The ingenious ways of the past have remarkable beauty, and it would be a shame to let this disappear.  By using the wedge as a connection tool in an outdoor furniture piece, the wedge becomes visible again in our daily use. In collaboration with van Swaay Schijndel. www.vanswaay.nl
Graduationproject 2014 - ONE The small group of people with large feet often have problems buying sandals. In the industry sandals for large feet are scaled to size, meaning the sandal will not only become longer but also wider. A sandal becoming wider is often unwanted due to the sandal not being able to mould around your foot properly.  This makes it hard to find a sandal in large sizes with the perfect fit. ONE is a sandal that solves this. The straps can be adjusted to the form of your feet, in this way the sandal can be adjusted in the length as well as the width. ONE is the perfect summer sandal in every size!
Tin appetizer spoons 2012/2013 Crafts are disappearing nowadays. While these crafts have many interesting properties. Instead of allowing these crafts to disappear or materials, we can also re-use them. Tin is a beautiful material. It is one of the earliest discovered metals. Nowadays it is often used only for decorative things, while this material has good properties which you can use more. Tin a metal that is not toxic, therefore you can eat from it. Tin also has a low melting point so you can reduce the energy consumption. Because of this, the material is also easier to recycle than other materials. Thanks to tingieterij ’t oude ambacht in Alphen. www.oudeambacht.eu
Laundry basket 2013 A laundry basket is a product which is prominent in a room. In addition, the product is empty most of the time. Due to the folding effect this laundry basket grows along with the quantity of laundry and ensures that it does not take up unnecessary space.
Erfgoedhuis Eindhoven / Gemeente Eindhoven Samenwerking gestart in augustus 2015
Van Swaay Duurzaam Hout (1891)  Samenwerking gestart in juli 2014
Staatsbosbeheer / Hollands Hout Samenwerking gestart in juni 2015
Staatsbosbeheer / Hollands Hout Collaboration started in june 2015
Van Swaay Duurzaam Hout (1891)  Collaboration started in july 2014
Erfgoedhuis Eindhoven / Gemeente Eindhoven Collaboration started in august 2015
Wheels reinvented 17e eeuw  Houten voorwerpen kwamen tot ver na de middeleeuwen algemeen voor. Hout was langdurig de belangrijkste grondstof voor de bouw van huizen, bruggen en allerlei andere constructies. De bewaarkans van hout is het grootst wanneer het ofwel droog ofwel in een zuurstofarm nat milieu wordt bewaard. De kans op het vinden van niet verkoold archeologisch hout bestaat alleen in laaggelegen natte gebieden onder de grondwaterspiegel zoals in grachten en waterputten.  De meest algemeen voorkomende houten voorwerpen uit de archeologische ondergrond van Eindhoven en omgeving zijn wielen, of eigenlijk meestal alleen de velgen daarvan. Ze zijn allen gebruikt als fundering voor waterputten die zijn opgebouwd van op de velg gestapelde plaggen. Alle in Eindhoven en omgeving gevonden wielen hebben meestal 6 velgdelen, die samen de cirkel van het wiel vormen, met telkens 12 spaken. De diameter van de opgegraven wielen varieert meestal van 130 tot 150 cm. 2015 Het krukje staat symbool voor de meerdere levens die deze houten delen hebben gehad. Het leven als karrenwiel in de 17e eeuw is terug te zien in de vorm van de velgdelen. Daarnaast komen de 12 spaken terug als poten. Deze zijn bevestigd in de originele gaten. Hierdoor kun je goed zien dat er in de 17e eeuw nog geen maatsysteem was. De gelaagdheid van het krukje staat symbool voor de in laagjes opgestapelde plaggen, die samen de put vormden. De krukjes EHV-MH-01-76.4 (Meerhoven) en EHV-SP-01-1.138 (Strijp) hebben hun naam te danken aan de locatie waar de delen opgegraven zijn. In samenwerking met het Erfgoedhuis Eindhoven. Prijs: op aanvraag, neem contact op met Mariëlle van Swam voor meer informatie.
Wheels reinvented One stool forms a complete wheel. 17th century Many wooden objects were commonly used until after the Middle Ages. For a long time wood was the main material used for houses, bridges and many other constructions. The preservation of wooden objects is at its best when kept either in a dry environment or in a wet oxygen-depleted one. The chance of finding non charred archaeological wood is only possible in low-lying wet areas below the water table as in ditches and wells. The most common wooden objects from the archaeological subsoil of Eindhoven are the rims of wheels. They were all used as the foundation for wells, that are built by stacking sod on the rims. Most of the wheels found have 6 rim-parts, which together form the circle of the wheel, each with 12 spokes. The diameter of the excavated wheels usually ranges from 130 to 150 cm.  2015 These stools represent the different lives these pieces of wood have lead. The rims symbolise their function as a wheel in the 17th century. A stool has 12 legs which are attached in the original holes, where the spokes used to be. Its clearly visible there was no measuring system yet during that time. The layering of the stool symbolises the sod stacked in layers, which together formed the well. The stools EHV-MH 01-76.4 (Meerhoven) and EHV-SP-01-1138 (Strijp) owe their name to the location where the parts have been excavated. In collaboration with Erfgoedhuis Eindhoven Price: up on request, please contact Mariëlle van Swam for more information.
Project ERA will be shown during the Dutch Design Week from 22 till 30 october 2016.
Ontwerpstudio van Swam would also like to help you with the design of a complete interior.  For questions please contact Marielle van Swam.
Ontwerpstudio van Swam focuses on product design. The function is the guiding principle through the design process. In addition, the appearance, consumer demand and production possibilities are taken in account.
Ontwerpstudio van Swam is on Instagram. Give us a follow and keep up to date on the latest news. ontwerpstudio_van_swam
Mos Kruk 2012/2013 Mos is een van de eenvoudigste landplanten. Ze hechten zich aan wortel-achtige structuren. Vaak groeit mos tussen tegels, de kleine groeven worden gevuld met de kleine groen gekleurde plant. Als het mos de kans krijgt om verder te groeien zal het zijn eigen weg gaan. Dit is een mooi contrast tussen twee levenswijzen. Gecontroleerd door middel van tegels (cultuur), en ongecontroleerd door de natuur.
Moss Stool 2012/2013 Moss are the simplest landplants, they attach themselves to root-like structures. Often moss grows between tiles, the small grooves will be filled with the small green colored plant. If the moss gets the opportunity to go his own way it will take the place it needs. This is a nice contrast between these two behaviors. Controlled through of tiles, and uncontrolled by nature.
Kaarsendrijver 2011/2012 Deze kaarsendrijver is geinspireerd op de drijvende insecten op het water, de schaatsenrijders. De vier luchtkussentjes blijven op het water oppervlak hangen. De druk van het water zorgt ervoor dat kaars altijd een stukje boven het wateroppervlak blijft drijven.  Een sfeervolle toevoeging aan je vijver.
Candle float 2011/2012 This candle float is inspired by floating insects on the water surface. The four air cushions hover on the water surface. The pressure of the water make sure that the candle always floats a little above the water surface. An attractive addition to your pond.
Home office 2012/2013 Vaak gebruik je maar een klein deel van je tafel als je thuis nog wat computer werk wil doen. Wat heb je dan nodig?  Je oplader voor je laptop, oplader voor je telefoon en verlichting. Kortom stopcontacten.  Met deze opklapbare tafel creeer je snel een werkplek met alle voorzieningen om je heen die je nodig hebt. 
Home office 2012/2013 Many times you use only a small part of your table when you want to do some computer work at home. What do you need? Your charger for your laptop, charger for your phone and lighting. Basically sockets. With this folding table, you create a workspace with all facilities around you that you need.